Druki

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Aeneida to iest o Aenaszu troiańskim ksiąg dwanaście. Przekładnia Andrzeia Kochanowskiego. A teraz za staraniem y nakładem od Waleriana Piątkowskiego... wystawiona
introduced: 25.04.2014 23:09 | last update: 25.04.2014 23:09
Bellum theologicum adversum Turcas
introduced: 17.06.2014 21:23 | last update: 17.06.2014 21:23
Bibliotheca fratrum Praedicatorum
introduced: 17.06.2014 21:23 | last update: 17.06.2014 21:23
Compendium theologiae veritatis. Cum Tabula Thomae Dorniberg. - Praeced. Bernoldus de Caesarea: Distinctiones de tempore et de sanctis, quarum declarationes ex compendio theologiae veritatis capiuntur
introduced: 28.03.2014 10:33 | last update: 28.03.2014 10:33
Cz. I- IV.- Apologia postylli przeciw heretyckiej wydanej w Krakowie r. 1582
introduced: 17.06.2014 21:23 | last update: 17.06.2014 21:23
De proprietatibus rerum
introduced: 28.03.2014 10:33 | last update: 28.03.2014 10:33
Epistolarum Leonis X Pont. Max. nomine scriptarum libri XVI
introduced: 17.06.2014 21:23 | last update: 17.06.2014 21:23
[Exercitium veteris artis]. Argumentum in librum Porphyrii
introduced: 17.06.2014 21:23 | last update: 17.06.2014 21:23
Fasciculus temporum
introduced: 28.03.2014 10:33 | last update: 28.03.2014 10:33
Formulae epistolarum
introduced: 28.03.2014 10:33 | last update: 28.03.2014 10:33

1 2 3