Muzykalia

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Lwów (św. Marii Magdaleny)
Beatus vir, 1760 r.
introduced: 05.05.2014 07:38 | last update: 05.05.2014 07:38
Dominie ad adiuvandum, Domine ad adiuvandum, second half of the XVIII cent.
introduced: 05.05.2014 07:38 | last update: 05.05.2014 07:38
Passio ex c-moll, Passio Domini nostri, [b.r.]
introduced: 05.05.2014 12:36 | last update: 05.05.2014 12:36