Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty)
Akta Kolegium w Nowym Sączu z lat 1818-1919, 1853 - 1919 r.
introduced: 13.02.2014 15:07 | last update: 13.02.2014 15:07
Diarium Domus Neo-Sandecensis incipitum 1854, 1854 - 1860 r.
introduced: 13.02.2014 15:06 | last update: 13.02.2014 15:06
Diarium Domus Neo-Sandecensis S.J., 01.01.1866 - 29.04.1872 r.
introduced: 13.02.2014 15:06 | last update: 13.02.2014 15:06
Diarium Residentiae Neosandecensis Soc.Jesu a mense majo 1872 ad sept. 1884, 1872 - 1884 r.
introduced: 13.02.2014 15:07 | last update: 13.02.2014 15:07
Historia et Litterae annuae, first half of the XIX cent.
introduced: 13.02.2014 15:06 | last update: 13.02.2014 15:06
Księga wpisowa członków Sodalicji Najświętszego Serca Pana Jezusa za lata 1833-1881, 1833 - 1881 r.
introduced: 13.02.2014 15:07 | last update: 13.02.2014 15:07
Liber Consultationum Kolegium w Nowym Sączu z lat 1860-1883, 1860 - 1883 r.
introduced: 13.02.2014 15:07 | last update: 13.02.2014 15:07
Litterae Annuae Collegii Neo-Sandecensis Societatis Jesu. Ab anno salutis partae 1832 usque ad annum, 1832 - 1848 r.
introduced: 13.02.2014 15:06 | last update: 13.02.2014 15:06
Muzyka przy Kościele O.O. Jezuitów w Nowym Sączu 1898, 1898 - 1913 r.
introduced: 13.02.2014 15:07 | last update: 13.02.2014 15:07
Utwory literackie naszych Scholastyków z Tarnopola i Nowego Sącza, XIX century
introduced: 13.02.2014 15:06 | last update: 13.02.2014 15:06