Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty)
Nowy Sącz - jezuici
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Nowy Sącz - jezuicki ogród
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Nowy Sącz - klasztor jezuitów
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26