Mobilia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Nowy Sącz (Duch Święty)
obraz, Portret arcyksięcia Ferdynanda d'Este, 1833 r.
introduced: 02.07.2014 16:56 | last update: 02.07.2014 16:56
obraz, Św. Franciszek de Hieronimo SI, 1889 r.
introduced: 02.07.2014 16:56 | last update: 02.07.2014 16:56
obraz, Św. Ignacy Loyola, XIX century
introduced: 02.07.2014 16:56 | last update: 02.07.2014 16:56
obraz, Widzenie Św. Stanisłwa Kostki, 1834 r.
introduced: 02.07.2014 16:56 | last update: 02.07.2014 16:56
ornat, Ornat różowy, first half of the XVIII cent.
introduced: 02.07.2014 16:56 | last update: 02.07.2014 16:56
portret, Portret ks. Karola Anoniewicza, second half of the XIX cent.
introduced: 02.07.2014 16:56 | last update: 02.07.2014 16:56
portret, Portret ks. Piotra Skargi, second half of the XIX cent.
introduced: 02.07.2014 16:56 | last update: 02.07.2014 16:56