Monastery:
Bazylianie, Zahajce (św. Jana Jałmużnika) dissolved

Introduced: 22.11.2013 13:19 | Last update: 15.01.2015 09:09

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1625 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1794 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Zahajce

Current name(s): Małe Zahajce, Mali Zahaits, Малі Загайці

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1625 r.

Description:

Klasztor został założony przez metropolitę Piotra Mohyłę, a zbudowany na koszt Ireny Jarmolińskiej z domu Bohusz (koszt 30 000 zł). Zespół klasztorny powstawał w latach 1626-1637

Entity at the time of the dissolution

Church dedication: św. Jana Jałmużnika

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: gub. wołyńska

Historical region: Wołyń

Diocese: łucka unicka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1794 r.
  • Description:

   lub w 1795 r.; oddany prawosławnym, od 2001 ponownie prawosławny

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.011435 26.042134 (hide map)