Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bazylianie, Zawałów
"Bazylianie", XIX century
introduced: 08.04.2014 12:00 | last update: 08.04.2014 12:00
Inventaria Monasteriorum Ord[inis] S[ancti] P[atri] Basili M[agni] sub Titulo Protectionis B[eatae] V[irginae] Mariae ab anno 1730mo ad annum 1765tum Compacta, 1764 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
Inventarium Monasterii Patrum Basilianorum in Oppido Zawałow locatorum Ritus Graeco Catholici, in Circulo Brzezanensi Diaecesi Leopoliensi jacentis, Collationis ad praesens post fatis decessum Principem Josephum de Prussy Jabłonowski, Cels[issi]mae Consor, 1789 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Inventarium Monast[erii] Zavałoviensis Ord[ini]s S[ancti] B[asili] M[agni] sub tempus Installationis in Superiore Ejusd[em] Monast[erii] Adm[odum] R[everen]di in […] Leonis Zasławski, per me Adrianum Kottoni Monasterii Tremboviliens[is] Superiorem, jam ve, 1773 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18
Inwentarz rzeczy Cerkiewnych Refektarnych, Spizarnianych, Kuchenny[ch] całego gospodarstwa Klasztoru Zawałowskiego, przy instalacyi na Superyorstwo tegoż mieysca Imc. X. Teofana Duszynskiego, a odebraniu rządów od Imci X. Leona Zasławskiego hoc tempore Su, 1775 - 1783 r.
introduced: 27.03.2014 14:18 | last update: 27.03.2014 14:18