Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Dominikanie, Agłona (Wniebowzięcie NMP)
"Xięga Pism urzędowych wychodzących z Klasztoru Agłońskiego X.X. Dominikanów w r. 1862", 1862 r.
introduced: 27.05.2014 10:20 | last update: 27.05.2014 10:20