Monastery:
Jezuici, Kłodzko (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 18.12.2013 11:18 | Last update: 18.06.2016 10:44

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1596 r.
 • Dissolution częściowa

  Data anulowania kasaty: 1776 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Kłodzko

Name at the time of dissolution: Glatz

Other name(s): łac. Glacium, Glacensis urbs, Glocium; czes. Kladzko, niem. Glatz, lit. Klodzkas, ros. Клодзко [pol. Kłodzko, ang. Klodzko]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego (Kolegium jezuitów), ul. Wojska Polskiego 11, 57-300, Kłodzko, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. kłodzki

Additional location information: gmina Kłodzko

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Jezuici

Full Polish name of the congregation: Towarzystwo Jezusowe

Full Latin name of the congregation: Societas Iesu

Short Latin name: SI

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1596 r.

Description:

Jezuici przejęli kościół i klasztor po augustianach wraz z przysługującym im prawem nauczania w 1595 r. W 1602 cesarz Rudolf II zatwierdził istnienie kolegium. W 1614 r. wykupiono kamienicę pod internat. W 1618 r. jezuici zostali wypędzeni z Kłodzka do Nysy. W 1619 r. zburzono kościół i klasztor. Zakonnicy powrócili do miasta w 1623 r. i otrzymali dobra joannitów.

Według Encyklopedii Katolickiej, sprowadził ich prepozyt kanoników Krzysztof Schemniz, który sprowadził jezuitów w 1597 r. (EK, 9, 189).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: kolegium

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: hrabstwo kłodzkie

Historical region: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja śląska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: częściowa
  • Legal basis:
   • Kościół/papież Klemens XIV: breve "Dominus ac Redemptor noster" z 21 VII 1773 znoszące zakon jezuitów
  • Data anulowania kasaty: 1776 r.
  • Description:

   Obecnie I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Kłodzku

Map

Location: exact

Geolocation: 50.4376 16.6513 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Kłodzko, Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 189-190

Foto

Widok na budynek dawnego kolegium. Autor: Jacek Halicki, źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:2014_K%C5%82odzko,_Wojska_Polskiego_11,_48.jpg