Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kłodzko (Wniebowzięcie NMP)
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga do burmistrza Kłodzka Friedricha w sprawie kasaty kłodzkich klasztorów (m.in. w kwestii zabytków ruchomych), 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga do Pohla w sprawie katalogowania bibliotek klasztornych w Kłodzku, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 5: Vol. V. 4 Februar 1812–14 Juni 1812, List Büschinga do Voeglera w sprawie kłodzkich bibliotek klasztornych, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:54
Akta Büschinga, t. 4, Pismo Büschinga do GKS dotyczące klasztorów w Nysie, Henrykowie, Kamieńcu Ząbkowickim, Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach, Kłodzku, kanoników regularnych na Piasku we Wrocławiu, 1812 r.
introduced: 10.02.2016 14:34 | last update: 10.02.2016 14:50