Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Jezuici, Kłodzko (Wniebowzięcie NMP)
plan, Alter Kreuzhof Pfarerkirche, Anfaenge des Ostfluegels
introduced: 05.01.2015 17:05 | last update: 05.01.2015 17:05
plan, Plan mit Bezeichnung Collegii Glacensis, Plan aus der Zeit um 1660
introduced: 05.01.2015 17:05 | last update: 05.01.2015 17:05
rysunek, Glatz, XIX century
introduced: 05.01.2015 17:05 | last update: 05.01.2015 17:05
rysunek architektoniczny, Kłodzko. Plan kolegium jezuickiego, 1974 r.
introduced: 03.03.2015 11:31 | last update: 03.03.2015 11:31
rysunek architektoniczny, Kłodzko. Plan kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP, 1886 - 1903 r.
introduced: 03.03.2015 11:33 | last update: 03.03.2015 11:33