Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Leszniów (św. Mateusza) dissolved

Introduced: 18.12.2013 12:10 | Last update: 29.06.2016 21:49 | Author of description: Patrycja Ziomek

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1637 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Leszniów

Current name(s): Лешнів [pol. Łeszniw, ang. Leshniv]

Other name(s): ang. Leshniv, ros. Лешнев [pol. Leszniew, ang. Leshnev]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] brodzki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1637 r.

Description:

Fundacja kasztelana bełskiego Mateusza Leśniowskiego.

Według Encyklopedii Katolickiej, Leśniewski podarował bernardynom kościół i klasztor w 1633 r., a w 1637 r. konwent został zatwierdzony. W 1645 r. mieszkało w nim 15 zakonników. W 1648 r. klasztor doznał wielu szkód ze strony kozaków. Przed II wojną światową działały w nim: III zakon św. Franciszka z Asyżu, żywy różaniec, Akcja Kat. i Franciszk. Związek Mis. (EK, 10, 864).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Mateusza

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Date of actual dissolution: 1945 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 50.2436 25.0869 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 142
 • Rąkowski Grzegorz, Ziemia lwowska, (Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 3), Pruszków, 2007, s. 285-286
 • Wrzeszcz Maria, Leszniów, Leśniów, Leszniw, Encyklopedia katolicka, t. 10: Krzyszkowski - Lozay, Lublin, 2004, kol. 864