Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Bazylianie, Lwów (św. Jana z Dukli)
Inwentarz Originalny Rzeczy Ruchomych znaydujących się w Cerkwi Lwowskiey S[wieteg]o Jana Ewangelisty, y Maiących się przenieść do S[więteg]o Onufrego, Spisany 1806go Roku Dnia 2 Kwietnia, 1806 r.
introduced: 27.05.2015 13:11 | last update: 27.05.2015 13:11
Materiały do historii wsi, miast i klasztorów w Polsce z lat 1331-1821, 1781 r.
introduced: 15.04.2014 11:48 | last update: 30.10.2015 14:03