Architektura

powiązane z klasztorem
Dominikanie obserwanci, Lwów (św. Urszuli)
Lwów, kościół klasztorny, 1678 - 1685 r.
introduced: 31.08.2014 10:08 | last update: 01.06.2016 19:23
Lwów, kościół klasztorny, 1678 - 1685 r.
introduced: 31.08.2014 10:08 | last update: 01.06.2016 19:23