Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Sandomierz (św. Michał Archanioł)
Acta okupacyi funduszów Panien Benedyktynek Sandomierskich, vol. I, 1819 - 1840 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Acta specialia tyczące się obrachunków z procentów od kapitału na dobrach Bejsce lokowanego dla PP. Benedyktynek, 1820 - 1829 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Acta specialia tyczące się sprawy PP. Benedyktynek klasztoru Sandomierskiego przeciwko W. Antoniemu Walewskiemu, 1819 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
[Akta] funduszów i wszelkich interesów PP. Benedyktynek w m. Sandomierzu, 1854 - 1866 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Lustracja funduszów PP. Benedyktynek, 1819 - 1822 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53
Lustracja funduszów PP. Benedyktynek, 1819 - 1822 r.
introduced: 02.10.2015 08:53 | last update: 02.10.2015 08:53