Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Benedyktynki, Sandomierz (św. Michał Archanioł)
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny klasztoru benedyktynek, 1866 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19
rysunek architektoniczny, Pomiar inwentaryzacyjny klasztoru benedyktynek, 1866 r.
introduced: 16.05.2014 20:19 | last update: 16.05.2014 20:19