Monastery:
Franciszkanie reformowani (reformaci), Sądowa Wisznia (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 10.01.2014 12:37 | Last update: 31.05.2016 23:02 | Author of description: Patrycja Ziomek

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1730 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Sądowa Wisznia

Current name(s): ukr. Судова Вишня

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: reformaci; franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Reformatorum

Short Latin name: OFMRef

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1730 r.

Description:

Fundacja kasztelana lwowskiego Jana Siemieńskiego i łowczego kijowskiego Franciszka Zawadzkiego. Kościół wzniesiony w latach 1730-1741 wg projektu Pawła Fontany. W klasztorze podczas I wojny światowej urządzono rosyjski szpital wojskowy. W 1945 r. zgromadzenie zlikwidowano.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. Matki Boskiej Bolesnej

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Date of actual dissolution: 1945 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.7891667 23.37222220000001 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 207-208
 • Rąkowski Grzegorz, Ziemia lwowska, (Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 3), Pruszków, 2007, s. 482-484