Monastery:
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta) dissolved

Introduced: 10.01.2014 14:53 | Last update: 01.06.2016 19:23 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1280 r.
 • Dissolution niezrealizowana

  Data urzędowa kasaty niezrealizowanej: 11.02.1782 r.
 • Restitution

  15.03.1811 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Stary Sącz

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Kościół pw. Trójcy Świętej, Plac Św. Kingi 1, 33-340, Stary Sącz, Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, email: sekretariat@klaryski.sacz.pl

Additional location information: Polska, woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Stary Sącz

Religious order

Name of the order: Klaryski

Other accepted Polish names: damianitki

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętej Klary

Full Latin name of the congregation: Ordo Sanctae Clarae

Short Latin name: OSC

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: żeńskie, habitowe, klauzurowe

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1280 r.

Description:

Fundacja księżnej Kingi

W wyniku represji komunistycznych po II wojnie światowej klasztor pozbawiono gospodarstw rolnych, a mniszki utrzymują się z własnej pracy, głównie haftu i malarstwa (EK, 9, 40-41).

Miasto było własnością klarysek do ich kasaty (EK, 18, 865).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Trójca Święta

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Austria (Monarchia Habsburgów)

Territorial unit: Galicja

Historical region: Małopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: niezrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Austria/cesarz Józef II: dekret z 12.01.1782 o kasacie wszystkich męskich i żeńskich zgromadzeń zakonnych nie zajmujących się szkolnictwem, pielęgnowaniem chorych i nauką
  • Data urzędowa kasaty niezrealizowanej: 11.02.1782 r.
  • Description:

   Decyzję o kasacie zrealizowano tylko częściowo, część mobiliów wywieziono, zabroniono przyjmowania do nowicjatu. Jednak dekretem cesarza Franciszka I z 15.03.1811 wznowiono nowicjat, pod warunkiem prowadzenia szkoły dla dziewcząt. Otworzono ją w 1821 r. Klasztor ocalał.

   Szkoła przetrwała do 1951 roku (EK, 9, 40).

Map

Location: exact

Geolocation: 49.56234806981452 20.638771761901808 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Beiersdorf Zbigniew, Krasnowolski Bogusław, Architektura i urbanistyka Starego Sącza, [w:] Edyta Ross-Pazdyk, Barbara Szafran (red.), Ikonografia Starego i Nowego Sącza, Nowy Sącz, 2012, s. 5-14
 • Przybyłowicz Olga Miriam, Zarys dziejów klasztoru ss. klarysek w Starym Sączu, [w:] Ślusarek Robert (red.), Dziedzictwo kulturowe świętej Kingi. Katalog wystawy zrealizowanej ze zbiorów klasztoru sióstr klarysek w Starym Sączu, Nowy Sącz, 2013, 5
 • Prejs Roland, Klaryski, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9: Kinszasa - Krzymuska, Lublin, 2002, kol. 38-43
 • Geryn Katarzyna, Stary Sącz, Encyklopedia katolicka, t. 18: Serbowie - Szczepański, Lublin, 2013, kol. 864-866