Architektura

powiązane z klasztorem
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta)
Stary Sącz, baszta, 1601 - 1604 r.
introduced: 22.08.2014 17:25 | last update: 01.06.2016 19:23
Stary Sącz, dom kapelana/prepozyta, 1605 r.
introduced: 22.08.2014 17:25 | last update: 01.06.2016 19:23
Stary Sącz, klasztor, 1601 - 1604 r.
introduced: 22.08.2014 17:25 | last update: 01.06.2016 19:23
Stary Sącz, Kościół cmentarny pod wezw. św. Rocha i Sebastiana, kościół cmentarny, 1643 - 1644 r.
introduced: 11.02.2015 09:42 | last update: 01.06.2016 19:23
Stary Sącz, kościół klasztorny, around 1280 - 1332
introduced: 22.08.2014 17:24 | last update: 01.06.2016 19:23
Stary Sącz, kościół klasztorny - kaplica św. Kingi, XIV century
introduced: 22.08.2014 17:24 | last update: 01.06.2016 19:23