Muzykalia

powiązane z klasztorem
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta)
Sancte Pater Francisce, Canite voce, Beata Salomea (Kunegundis), Antoni splendor, Ad te o Clara, [b.r.]
introduced: 01.02.2017 23:12 | last update: 01.02.2017 23:12