Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta)
akwarela, Klasztor i posąg św. Kingi, 1924 r.
introduced: 22.04.2014 19:25 | last update: 22.04.2014 19:25
akwarela, Klasztor ss. klarysek w Starym Sączu, 90's, XIX century
introduced: 22.04.2014 19:25 | last update: 22.04.2014 19:25
drzeworyt, Widok klasztoru starosądeckiego, second half of the XIX cent.
introduced: 22.04.2014 19:27 | last update: 22.04.2014 19:27
drzeworyt, Widok kościoła i klasztoru klarysek od wschodu, 1856 r.
introduced: 22.04.2014 19:27 | last update: 22.04.2014 19:27
kalka, Klasztor klarysek w Starym Sączu i prowadząca do niego brama od strony placu Kościelnego, ending of the XIX cent.
introduced: 22.04.2014 19:27 | last update: 22.04.2014 19:27
litografia, Kościół i klasztor p.p. klarysek w Starym Sączu, around 1860
introduced: 22.04.2014 19:27 | last update: 22.04.2014 19:27
miedzioryt, Widok zabudowań klasztoru ss. klarysek w Starym Sączu, 1617 r.
introduced: 22.04.2014 19:27 | last update: 22.04.2014 19:27
obraz, Klasztor klarysek w Starym Sączu, 1932 r.
introduced: 22.04.2014 19:25 | last update: 22.04.2014 19:25
obraz, Klasztor sióstr klarysek w Starym Sączu, 1930 r.
introduced: 22.04.2014 19:25 | last update: 22.04.2014 19:25
rysunek, Baszta klasztoru s.s. klarysek - Stary Sącz, 1943 r.
introduced: 22.04.2014 19:27 | last update: 22.04.2014 19:27

1 2