Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Klaryski, Stary Sącz (Trójca Święta)
rysunek, Kościół i klasztor klarysek, 1852 r.
introduced: 22.04.2014 19:10 | last update: 22.04.2014 19:10
rysunek, Stary Sącz - dziedziniec klasztoru p.p. klarysek, 1875 r.
introduced: 22.04.2014 19:27 | last update: 22.04.2014 19:27
rysunek, Stary Sącz - klasztor klarysek, second half of the XIX cent.
introduced: 22.04.2014 19:25 | last update: 22.04.2014 19:25
rysunek, Stary Sącz - widok od wschodu na prezbiterium kościoła klarysek oraz wieżę bramną, first half of the XIX cent.
introduced: 22.04.2014 19:25 | last update: 22.04.2014 19:25
rysunek architektoniczny, Stary Sącz. Plan kościoła pw. Świętej Trójcy w zespole klasztornym Klarysek, 1991 r.
introduced: 30.09.2014 18:51 | last update: 30.09.2014 18:51
szkic, Klasztor klarysek w Starym Sączu, 1880 r.
introduced: 22.04.2014 19:27 | last update: 22.04.2014 19:27

1 2