Architektura

powiązane z klasztorem
Cystersi, Szczyrzyc
Szczyrzyc, Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Bpa, kościół klasztorny, second half of the XIV cent.
introduced: 10.02.2015 11:34 | last update: 10.02.2015 11:34