Mobilia

powiązane z klasztorem
Cystersi, Szczyrzyc
Cystersi, Szczyrzyc, Szczyrzyc, Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Bpa, kościół klasztorny, obraz, MB Szczyrzycka, first half of the XVI cent.
introduced: 12.02.2015 09:43 | last update: 12.02.2015 09:43