Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Pijarzy, Dąbrowica (św. Jan Chrzciciel)
"Chronicon rerum gestarum ab anno 1700 ad annum 1706, 1707, 1734, 1735", 1700 - 1711 r.
introduced: 14.02.2014 12:46 | last update: 14.02.2014 12:46
Informacya o stanie teraźniejszym klasztoru xięży piarów dombrowickiego dnia 14 kwietnia 1828 roku, 1828 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16
Raport ogulny Uniwersytetu [Wileńskiego] i Szkół iego Wydziału przesłany JOXiu Kuratorowi [Adamowi Jerzemu Czartoryskiemu] Roku 1805, 1805 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Rapport o Gymnazyach y Szkołach P[owia]tt[o]wych w 8 Guberniach Wydziału Imperatorskiego Uniwersytetu Wileńskiego składaiących, także o Szkołach Parafialnych, Pensyach y Konwiktach we 4 Guberniach Wileńskiey, Mińskiey, Witebskiey y Mohylewskiey z Roku 180, 1806 r.
introduced: 15.04.2014 08:52 | last update: 15.04.2014 08:52
Tutelaris festi gratulatio […] Sebastiano a Sancto Stanislao religionis clericorum […] praeposito provinciali per Lithuaniam a studio Dąbrovicensis […] 1744, 1744 r.
introduced: 27.03.2014 14:16 | last update: 27.03.2014 14:16