Architektura

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Dukla
Dukla, klasztor, 1742 - 1750 r.
introduced: 08.11.2015 23:34 | last update: 08.11.2015 23:35
Dukla, kościół klasztorny, 1761 - 1773 r.
introduced: 08.11.2015 23:31 | last update: 08.11.2015 23:32