Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Dukla
rysunek, Widok miasta od północy z kościołem klasztornym bernardynów na pierwszym planie, 1843 r.
introduced: 22.04.2014 19:11 | last update: 22.04.2014 19:11