Monastery:
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Gwoździec dissolved

Introduced: 24.01.2014 15:56 | Last update: 22.09.2016 18:36

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1715 r.
 • Dissolution częściowa

  Data anulowania kasaty: 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Gwoździec

Current name(s): Гвіздець [pol. Hwizdeć, Hwizdecʹ; ang. Hvizdets’]

Other name(s): Hwozdec, niem. Hwisdez, ang. Hvizdets, ros. Гвоздец [pol. Gwozdiec, ang. Gvozdets]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] kołomyjski

Additional location information: pierwotnie pow. kołomyjski, archidiecezja lwowska

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: franciszkanie obserwanci, bernardyni, franciszkanie

Full Polish name of the congregation: Bracia mniejsi franciszkanie; Zakon Braci Mniejszych Bernardynów;

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Minorum de Observantia; Ordo Fratrum Minorum Bernardinarum

Short Latin name: OFMObs; OFMBern

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1715 r.

Description:

fund. pisarz wielki litewski Michał Puzyna (zm. 1723). 1715 wybudował drewn. kościół i klasztor, do których przybyli zakonnicy; do czasu budowy obiecanego kościoła par. kościół klasztorny spełniał funkcje parafialne.
Zgoda arcbpa lwowskiego Jana Skarba 7.06.1719; generała zakonu Josè Garcia 18.12. 1722. oblatowanie aktu fundacji przez wdowę, Zofię z Potockich - 10.04.1723 (metryka koronna), 20.12.1723 (gród lwowski).
1728 kościół i klasztor spłonęły, zbudowano kolejne, też drewniane.
29.04.1730 kamień węgielny pod budowę kościoła murowanego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Zapis na nią Zofia Puzyna z Potockich tuż przed śmiercią, 12.08.1729. Budowę wspiera jej drugi mąż, pisarz wielki koronny Ludwik Kalinowski (zm. 1765).
Wyposażanie kościoła zakończono w 1765 r., konsekracja - 29.10.1775 (arcb. lw. Wacław Hieronim Sierakowski).
Przeznaczony dla 12 zakonników klasztor budowano 10 lat.

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Historical region: Ukraina

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: częściowa
  • Legal basis:
   • Państwo/ZSRR/Ukraina: układ z 9.09.1944 między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Rad dotyczący ewakuacji obywateli polskich z terytorium U.S.R.R. i ludności ukraińskiej z terytorium Polski
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data anulowania kasaty: 1945 r.
  • Description:

   Część wyposażenia kościoła i klasztoru zakonnicy przewieźli do Leżajska, a budynki poklasztorne przejęło państwo

Map

Location: estimated

Geolocation: 48.581 25.2824 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)