Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Horyniec (Niepokalane Poczęcie NMP) not dissolved, exists to this day without interruption

Introduced: 24.01.2014 15:59 | Last update: 17.10.2016 15:30 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1703 - 1755 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Horyniec

Current name(s): Horyniec-Zdrój

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, pow. lubaczowski

Additional location information: gmina Horyniec-Zdrój

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?:

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1703 - 1755 r.

Description:

 

pierwsza fundacja,  Piotra Telephusa, podczaszego halickiego z 1703 r., upadła w 1717 r. (podważono jego testament).Druga, 1755, Mikołaj Stadnicki, na bazie poprzedniej fundacji, uzupełniając ją. Od tej chwili klasztor istnieje nieprzerwanie do dziś

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Niepokalane Poczęcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Map

Location: exact

Geolocation: 50.1954 23.3846 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

Inna wybrana:
  • Wrzeszcz Maria, Horyniec, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1240