Monastery:
Bazylianie, Hoszów (św. Mikołaj) dissolved

Introduced: 24.01.2014 16:01 | Last update: 02.06.2016 09:48

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1570 r.
 • Dissolution

  : 1950 r.
 • Restitution

  1990 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Hoszów

Current name(s): Гошів [pol. Hoszów, ang. Hoshiv]

Other name(s): ros. Гошев [pol. Goszew, ang. Goshev]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] doliński

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1570 r.

Description:

Początkowo bazylianie mieli cerkiew Przemienienia Pańskiego. Na przełomie XVII/XVIII w. dzięki bpowi Iwowskiego Józefowi Szumlańskiemu oraz rodzinie Hoszowskich nastąpił rozkwit monasteru. Stał się znanym w Galicji Wschodniej sanktuarium maryjnym. Około 1777 r. do klasztoru przyłączono monastery z Pacykowa i Swaryczowa. W 1842 r. klasztor otrzymał nową cerkiew św. Mikołaja (EK, 6, 1250).

skasowany 1950, odnowiony 1990

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: św. Mikołaj

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Archbishopric: lwowskie unickie

Diocese: lwowska unicka

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • : 1950 r.
  • Description:

   Po II wojnie światowej władze komunistyczne zmuszały, bez powodzenia, bazylianów do przejścia na prawosławie. Wszyscy zakonnicy (14 osób) wraz z igumenem Makarym Greniem na Sybir, większość na 25 lat (EK, 6, 1250).

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1990 r.
  • Miejsce: Hoszów
  • Description:

   Powrócił igumen Greń, a w 1990 r. do nowicjatu wstąpiło 56 kandydatów (EK, 6, 1250).

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.0346 23.8877 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Wrzeszcz Maria, Hoszów, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 1250