Monastery:
Dominikanie, Jezupol (Wniebowzięcie NMP) not dissolved

Introduced: 24.01.2014 16:10 | Last update: 11.06.2016 09:29

Expand all sections

Name

Main town / village: Jezupol

Current name(s): Єзупіль [pol. Jezupil, Jezupilʹ; ang. Yezupil’]

Other name(s): niem. Jesupil, ang. Yezupil, ros. Езуполь [pol. Jezupol, ang. Yezupol']

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] iwanofrankowski, raj. [rej.] tyśmienicki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Description:

zniknął w XX w., ale kiedy? Po II wojnie światowej?

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Diocese: kamieniecka

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.0421 24.7748 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)