Monastery:
Dominikanie, Podkamień (NMP) dissolved

Introduced: 25.01.2014 09:43 | Last update: 13.01.2017 16:51 | Author of description: Patrycja Ziomek

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1464 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Podkamień

Current name(s): Підкамінь [pol. Pidkamiń, Pidkaminʹ; ang. Pidkamin’]

Other name(s): niem. Pidkamin, ros. Подкамень [pol. Podkamienʹ, ang. Podkamen']

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] brodzki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1464 r.

Description:

Tradycja mówi, że pierwszy klasztor na początku lat 40. XIII w. założył św. Jacek Odrowąż. Ponownej fundacji dokonał Piotr Cebrowski, a konsekracji kościoła dokonał arcybiskup lwowski Grzegorz z Sanoka. Klasztor ten został zlikwidowany w wyniku najazdu tatarskiego w 1519 r. Powrócili na Górę Różańcową na początku XVII w. dzięki staraniom Baltazara Cetnera.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Prowincja / Archimandria: Prowincja ruska pw. św. Jacka = Provincia Russiae Sancti Hyacinthi

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Date of actual dissolution: 1945 r.

Map

Location: exact

Geolocation: 49.9427 25.3307 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 183-184
Strony na temat miejscowości: