Monastery:
Bazylianie, Podhorce (św. Onufry) dissolved

Introduced: 25.01.2014 09:44 | Last update: 13.01.2017 16:21 | Author of description: Patrycja Ziomek

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  XVII century
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1945 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Podhorce

Current name(s): Підгірці [pol. Pidhirci, ang. Pidhirtsi]

Other name(s): niem. Pidhirzi, ang. Pidhirtsi, ros. Подгорцы [pol. Podgorcy, ang. Podgortsy]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Ukraina (Украина), obł. [obw.] lwowski, raj. [rej.] brodzki

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Name of the order: Bazylianie

Other accepted Polish names: bazyljanie; Bazylianie św. Jozafata, Василіянський Чин святого Йосафата; Bazyliański Zakon Świętego Jozafata; Zakon Bazylianów św. Jozafata; Ordo Basilianus sancti Josaphat

Full Polish name of the congregation: Zakon Świętego Bazylego Wielkiego

Full Latin name of the congregation: Ordo Sancti Basilii Magni Ruthenorum

Short Polish name: ukr. ЧСВВ

Short Latin name: OSBM

Rite: greckokatolicki (unicki)

Type of congregation: Contemplative

Kind of congregation: męskie, habitowe, mnisze

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: XVII century

Description:

Fundacja księżnej Heleny, córki księcia bełskiego Wsiewołda i żony Kazimierza Sprawiedliwego. Pierwotne założenie zniszczyli Mongołowie w 1241 r. Dopiero po 1659 r. mnisi wystarali się o zezwolenie na nowe założenie u dziedzica dóbr - Stanisława Koniecpolskiego. Jednak już w 1675 r. hetman kozacki Doroszenko zniszczył zabudowania i wygnał mnichów. Dopiero Jan III Sobieski w 1687 r. odwiedził klasztor i potwierdził przywilej Koniecpolskiego oraz zezwolił na budowę kolejnej cerkwi i monasteru. Bazylianie uniknęli planowanej kasaty w 1782 r. dzięki swojej pracy duszpasterskiej. Klasztor zlikwidowano dopiero w 1946 r., a mnichów deportowano.

W 1241 r. został spalony przez Tatarów, odnowili go w 1659 r. mnisi ze skitu Maniawskiego, w 1663 r. regułę zatwierdził prawosławny bp łucki G. G. Czetwertyński. W 1664 r. hetman S. Koniecpolski ufundował klasztor i cerkiew Błahowiszczennia Preświatoji Bohorodyci. W 1675 r. klasztor został spalony przez kozaków, odbudowany dzięki przywilejowi Jana III Sobieskiego. W 1677 r. przystąpił do unii z Kościołem katolickim i zyskał na znaczeniu. Od końca XVIII w. zaczęło działać bazyliańskie studium filoz.-teol., szkoła malowania ikon oraz biblioteka (EK, 15, 936).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: monaster

Church dedication: św. Onufry

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1945 r.
  • Description:

   W obiektach umieszczono sanatorium dla gruźlików.

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.9384 24.9846 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 182
 • Rosowski Witalij, Podhorce, Pidhirci, Encyklopedia katolicka, t. 15: Pastoralis psychologia - Porphyreon, Lublin, 2011, kol. 936-937
Strony na temat obiektu/ów:
Strony na temat miejscowości: