Monastery:
Karmelici, Sąsiadowice (św. Anna) dissolved

Introduced: 25.01.2014 10:48 | Last update: 17.07.2015 14:32 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1603 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1945 r. Data faktycznej kasaty: 1946 r.
 • Restitution

  2011 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Sąsiadowice

Current name(s): ukr. Сусідовичі ( ang. Susidovychi, pol. Susidowyczi)

Other name(s): Góra Łaskawa; Mons placidus

Condition

Condition: ob. funkcjonuje

Does the building(s) exist?:

Religious order

Name of the order: Karmelici

Other accepted Polish names: karmelici trzewiczkowi

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

Short Latin name: OCarm

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, kleryckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1603 r.

Description:

W XV w. we wsi powstał parafialny kościół św. Mikołaja. Ok. 1589 r. Erazm Herburt ufundował koło wsi, na wzgórzu zw. później Góra Łaskawa (Mons placidus) drewn. kościół pw. św. Anny, konsekrowany w 1591 r. W 1603 r. jego syn, Wojciech Razem, z wujem Janem Szczęsnym Herburtowie fundowali przy nim pierwszy na ziemiach wschodnich RP klasztor karmelitów. W 1742 r. dzięki fundacji Franciszka Borzęckiego powstał murowany budynek klasztoru
Zgromadzenie uniknęło kasat józefińskich. W 1828 r. zabudowania padły ofiarą pożaru, jednak kościołowi praktycznie nic się nie stało. W toku walk pomiędzy wojskiem austriackim i rosyjskim w październiku 1914 r. mienie klasztoru w Sąsiadowicach uległo zniszczeniu i rozgrabieniu. W klasztorze znajdował się szpital polowy  188 Karskiego Pułku Piechoty
Wg opisu z końca XIX w. "Na wschód od zabudowań wiejskich a na płn. od drogi do Felsztyna leży na wzgórzu ("Góra Łaskawa", "Mons placidus") klasztor karmelitów, z murowanym kościołem św. Anny (344 mt.)" SGKP

W 1939 r. kompleks przejęła armia radziecka na szkołę podoficerską, ale zakonnicy wrócili w 1941 r. Do końca wojny przeżyło ich dwóch.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Anna

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

Territorial unit: ziemie utracone na rzecz ZSRR w 1945 r.

Historical region: Ruś Czerwona (Halicka)

Archbishopric: lwowskie

Diocese: lwowska

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Państwo/Międzynarodowe: porozumienia jałtańskie z 4-11.02.1945 . o oddaniu polskich Kresów Wschodnich ziem ZSRR i przesiedleniach ludności z ziem zmieniających granice
  • Data urzędowa kasaty: 1945 r.
  • Date of actual dissolution: 1946 r.
  • Description:

   klasztor opuściło dwóch żyjących jeszcze zakonników. część wyposażenia kościoła św. Anny oraz budynku klasztornego przewieziono początkowo do klasztoru karmelitów w Pilźnie, a później do klasztoru na Piasku w Krakowie. Znajdują się tam m. in. naczynia liturgiczne, płaskorzeźba św. Anny Samotrzeciej oraz książki z biblioteki klasztornej. Księgozbiór nie jest jednak kompletny – jego niewielka, lecz cenna część, znalazła się w czasie I wojny światowej w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskim dzięki zabiegom profesora Eugeniusza Szmurło.

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 2011 r.
  • Miejsce: Sąsiadowice, kościół św. Anny

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.548611 23.02083300000004 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Rąkowski Grzegorz, Ukraińskie Karpaty i Podkarpacie. Część Zachodnia, (Przewodnik krajoznawczo-historyczny po Ukrainie Zachodniej, 5), t. 1, Pruszków, 2013, s. 128-130
 • Hauser Zbigniew, Ilustrowany przewodnik po zabytkach Galicji Wschodniej. Lwowskie, Lwów, Stanisławskie, Warszawa, 2004, s. 209-210
 • Dziedzicki Ludwik, Sąsiadowice, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10: [Rukszenice - Sochaczew], Warszawa, 1889, s. 363-364