Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Franciszkanie obserwanci (bernardyni), Sokal (św. Michał Archanioł)
Babiniec
introduced: 04.05.2016 12:25 | last update: 04.05.2016 12:25
Babiniec bernardyni
introduced: 04.05.2016 12:25 | last update: 04.05.2016 12:25
Babiniec opłata na kościół sokalski
introduced: 04.05.2016 12:25 | last update: 04.05.2016 12:25
Babiniec - klasztor
introduced: 04.05.2016 12:25 | last update: 04.05.2016 12:25
Babiniec - klasztor Bernardynów - sprawa lasu; klasztor bernardyński w Sokalu na przedmieściu Babiniec
introduced: 04.05.2016 12:25 | last update: 04.05.2016 12:25
Babińce - Sokal - Bernardyni
introduced: 04.05.2016 12:25 | last update: 04.05.2016 12:25