Monastery:
Dominikanie, Dereczyn (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2016 17:03

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1629 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1832 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Dereczyn

Current name(s): Дзярэчын [pol. Dziareczyn, ang. Dzyarechyn]

Other name(s): ang. Dziarečyn, ros. Деречин [pol. Dierieczin, ang. Derechin]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), obł. [obw.] grodzieński, raj. [rej.] zelwieński

Religious order

Name of the order: Dominikanie

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Kaznodziejów

Full Latin name of the congregation: Ordo Fratrum Praedicatorum; Ordo Praedicatorum

Short Latin name: OP

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1629 r.

Description:

Klasztor ufundował Konstanty Pałubiński i jego żona Zofia z Sapiehów.

Biblioteka klasztorna liczyła 1143 woluminy (Miławicki, HM, 1, 2012, s. 148).

Po upadku powstania listopadowego wyposażenie pałacu, łącznie ze wspaniałymi obrazami, bogatą biblioteką i obszernym archiwum zostały wywiezione przez Rosjan do Petersburga, skąd już, jak większość zrabowanego Polsce dziedzictwa kultury, nigdy nie powróciły. (Wiki)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Prowincja / Archimandria: Prowincja litewska pw. św. Anioła Stróża = Provincia Lithuana S. Angelí Custodis

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1832 r.

Map

Location: estimated

Geolocation: 53.25 24.9166 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Miławicki Marek, Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsca ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1, 2012, s. 167

Foto

Klasztor Dominikanów. Ruiny. Autor: Napoleon Orda, Udostępnione przez: К. Шастоўскі, źródło: http://radzima.org/pl/object/6657.html