Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Kanonicy regularni św. Augustyna, Prowincja litewska
Protokoły podwójnej wizytacji klasztorów kanoników regularnych od pokuty […] prowincji litewskiej, przeprowadzonej w latach 1693 i 1695 przez ks. Sylwestra Rodkiewicza, komisarza z ramienia arcybiskupa Michała Radziejowskiego jako protektora i konserwatora zakonu, 1694 - 1696 r.
introduced: 14.02.2014 13:49 | last update: 14.02.2014 13:49