Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Dzierżoniów (św. Marka Ewangelisty) dissolved

Introduced: 14.02.2014 14:16 | Last update: 31.05.2016 22:43

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  90's, XIII century
 • Dissolution

  : 1525 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Dzierżoniów

Name at the time of dissolution: Reichenbach im Eulengebirge

Other name(s): Rychbach, Rychonek, lit. Dzeržoniuvas, ros. Дзержонюв [pol. Dzierżoniuw, ang. Dzerzhonyuv]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski

Additional location information: gm. Dzierżoniów

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: leżał przy ob. ul. Klasztornej

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 90's, XIII century

Description:

wg EK, 4, kol. 599 klasztor istniał przed 1349 r., wg Mandziuka, t. 2, s. 338 - fundacja własna z lat 1329-1349 (z wezwaniem Niepokalane Poczęcie NMP)

wg Adamskiej, s. 54 przed 1329 (wsp. przeor), zapewne zgodnie z tradycją przez Bolka I Surowego (zm. 1301), w l. 90., gdy a-e przybyli na Śląsk, jego kamienny kościół klasztorny nosił wezwanie NMP i św. Piotra i Pawła, klasztor powstał w okolicach zamku i Bramy Świdnickiej (ob. ul. Klasztorna)

pocz. XIV w. – budowa kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP przez zakon augustianów-eremitów. (Wiki)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Marka Ewangelisty

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Czech Królestwo

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Prowincja / Archimandria: Prowincja bawarska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • : 1525 r.
  • Description:

   Parcela sprzedana wraz z zabudowaniami Wolfgangowi von Bitschen z Piskorzowa. W niedługim czasie grunty poklasztorne i zabudowania rozparcelowane i sprzedane osobom prywatnym. Kościół odbudowano w 1713 r. i poświęcono Niepokalanemu Poczęciu NMP (EK, 4, kol. 599)

Map

Location: exact

Geolocation: 50.7296 16.6509 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Swastek Józef, Dzierżoniów, Encyklopedia katolicka, t. 4: Docent - Ezzo, Lublin, 1983, kol. 559
 • Anna Krzywańska, Dzierżoniów, (Śląsk w zabytkach sztuki), Wrocław, 1984, s. 117
 • Adamska Dagmara, Donacje rycerzy księstwa świdnicko-jaworskiego na rzecz dzierżoniowskich kościołów i klasztorów w średniowieczu, [w:] , Dagmara Adamska, Sebastian Ligarski, Tomasz Przerwa (red.), Dzierżoniów - wieki minione, Dzierżoniów, 2009, s. 51, 54

Foto

Dzierżoniów - Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP Autor: Lzur. 27.09.2012. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dzierzoniow_-_kosciol_pw_niepokalanego_poczecia_nmp_-_1904.jpg