Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Dobrzyń (Wniebowzięcie NMP) dissolved

Introduced: 04.12.2012 10:27 | Last update: 17.04.2016 17:59 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1378 - 1390 r.
 • Dissolution executed

  Data faktycznej kasaty: 1864 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Dobrzyń

Current name(s): Dobrzyń nad Wisłą

Other name(s): Dobrin, niem. Dobrin, Dobrin an der Weichsel, ros. Добжинь-над-Вислон [pol. Dobżynʹ-nad-Wisłon, ang. Dobzhin'-nad-Vislon]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół (ob. par.) i klasztor po licznych przebudowach

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1378 - 1390 r.

Description:

książę Władysław Opolczyk

Około 1388 r. w mieście założono klasztor franciszkański. W 1390 roku  Władysław Opolczyk nadał im pewne grunta, a w 1395 roku Wojciech z Chełmicy Małej herbu Nałęcz z rodziną nadał zakonnikom 60 grzywien na budowę klasztornego kościoła (Wiki)

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: Wniebowzięcie NMP

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Rosja/Carstwo Rosyjskie, Cesarstwo Rosyjskie

Territorial unit: Królestwo Polskie (Kongresowe, Kraj Przywiślany)

Historical region: Kujawy

Prowincja / Archimandria: Prowincja polska

Archbishopric: warszawskie

Diocese: płocka

Dissolution

Kasaty 1773-1914
  • Kind: zrealizowana
  • Date of actual dissolution: 1864 r.
  • Description:

   "Świątynia pochodzi z XIII/XIV wieku., parokrotnie zrujnowana i odbudowywana, poddana przebudowie na przełomie XIX i XX wieku, zatraciła swe cechy stylowe. Wyposażenie świątyni jest w stylu barokowym, w kaplicy wybudowanej w XVIII wieku znajduje się ołtarz wybudowany w stylu klasycyzmu w połowie XIX wieku. Do kościoła przylega budynek dawnego klasztoru Franciszkanów wybudowanego w XIV wieku i poddanego przebudowie w XVIII/XIX wieku." (Wiki: Kościół)

   "Do tego kościoła klasztornego 2 lutego 1805 r. bp Onufry Szembek przeniósł parafię. Zakonnicy, którym powierzono prowadzenie parafii, sprawowali duszpasterstwo do kasaty klasztoru w 1864 r. Wtedy władze carskie zabrały połowę pomieszczeń klasztornych, które odzyskano dopiero w 1998 r. świątynia ta spłonęła w 1892 r. Odbudował j± ks. Piotr Pióro, a w 1902 r. konsekrował bp Jerzy Szembek. Wyposażenie wnętrza pochodzi z końca XIX w. Ołtarz główny z obrazem Wniebowzięcia NMP przywieziono w 1893 r. z kościoła św. Wawrzyńca w Zakroczymiu. W czasie ostatniej wojny kościół przez długi czas był zamknięty. Po wojnie remonty przeprowadzali ks. Leonard Lipka, ks. Marian Cichocki oraz ks. Ryszard Kamiński. W 1982 r. ks. Marian Cichocki rozpoczął budowę plebanii, którą dokończył w 1987 r. ks. Ryszard Kamiński. W latach 1991-1995 przeprowadzony został remont kaplicy pw. św. Józefa na cmentarzu, a sam cmentarz ogrodzony parkanem z cegły na betonowym cokole." (strona parafii)

Map

Location: exact

Geolocation: 52.6369 19.3202 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)