Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Żagań (św. Piotr i Paweł) dissolved

Introduced: 18.02.2014 12:30 | Last update: 11.05.2015 16:16

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1284 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Żagań

Name at the time of dissolution: Sagan

Other name(s): Zahań, Zaháň, Saganum

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: zespół klasztorny, pofranciszkański z resztkami klasztoru franciszkanów z XIII wieku, XIV wieku, XVI-XIX wieku oraz kościół pod wezw. Apostołów Piotra i Pawła, ob. filialny

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1284 r.

Description:

Kościół ufundowany przez Konrada II Garbatego. Opuszczony w czasie reformacji, przejęty przez ewangelików. W rękach jezuitów od 1633 r. Na miejscu klasztoru jezuici wznieśli kolegium.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Piotr i Paweł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Prusy (Prusy Książęce, Brandenburgia-Prusy, Królestwo Prus)

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Map

Location: exact

Geolocation: 51.61588595506908 15.324532092590289 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Górniak Marek Robert, Żagań, Sagan, Encyklopedia katolicka, t. 20: Vác - Żywy różaniec, Lublin, 2014, kol. 1563-1564