Monastery:
Franciszkanie (konwentualni), Brzeg (św. Piotr i Paweł) dissolved

Introduced: 18.02.2014 14:27 | Last update: 23.01.2016 00:32

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  around 1285
 • Dissolution częściowa

  Data anulowania kasaty: 1527 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Brzeg

Name at the time of dissolution: Brieg

Other name(s): niem. Brieg; ukr. Бжеґ [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; ros. Бжег [pol. Bżeg, ang. Bzheg]; lit. Bžegas, biał. Бжэг [pol. Bżeh, ang. Bzheh]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. opolskie, pow. brzeski

Additional location information: gm Brzeg

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings: kościół klasztorny franciszkanów pw. św. św. Piotra i Pawła, ob. nieużytkowany

Religious order

Name of the order: Franciszkanie (konwentualni)

Other accepted Polish names: pol.: franciszkanie konwentualni, franciszkanie czarni, minoryci, szarzy bracia czes.:ob.: Řád menších bratří konventuálů, minorité; histo. františkáni ang.: ob. Order of Friars Minor Conventual; hist. Franciscains, Conventual Franciscains, Minorites, Greyfriars fr.: ob. Frères mineurs conventuels; hist. frères mineurs, Cordelier hiszp.: ob. Orden de Frailes Menores; hist. Orden Franciscana, Franciscanos conventuales, franciscanos niem.: ob. Orden der Minderen Brüder Konventualen (OMinConv); Minoriten, Franziskaner-Minoriten; Franziskaner-Konventualen, Schwarze Franziskaner ros.: ob. Орден Братьев Меньших Конвентуальных; hist.: францисканцы-конвентуалы, францисканцы włos.: ob. Ordine dei frati minori conventuali;

Full Polish name of the congregation: ob.: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych; hist. Zakon franciszkanów, Zakon Braci Mniejszych

Full Latin name of the congregation: ob.: Ordo Fratrum Minorum Conventualium; hist.: Primus Ordo Franciscanus, Ordo Fratrum Minorum

Short Latin name: ob.: OFMConv.; hist.: OFM

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: around 1285

Description:

Fundacja przypisywana Henrykowi IV Probusowi.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Piotr i Paweł

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Czech Królestwo

Territorial unit: prow. Śląsk

Historical region: Śląsk

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: wrocławska

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • Kind: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1527 r.
  • Description:

   Franciszkanie opuścili Brzeg po wprwadzeniu przez Fryderyka II luteranizmu w mieście. Kościół zamieniono na arsenał.

Map

Location: exact

Geolocation: 50.86261512156795 17.472618017196623 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)