Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Reszel dissolved

Introduced: 19.02.2014 11:32 | Last update: 17.04.2015 12:03

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  20.11.1347 r.
 • Dissolution

  : 18.06.1533 r.
Taken over by:
Expand all sections

Name

Main town / village: Reszel

Condition

Condition: zachowany

Existing buildings:

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 20.11.1347 r.

Description:

Augustianie zostali sprowadzeni przez bpa praskiego Hermana za zgodą Klemensa VI. 1372 r. - zabudowania klasztorne zniszczone na skutek pożaru. Dwa lata później (1374) rozpoczęto budowę nowego klasztoru. Klasztor wraz zabudowaniami ponownie zniszczony w czasie oblężenia Reszla przez Tatarów w 1520 r.

Augustianie prowadzili w kościele pod wezw. Świętego Krzyża duszpasterstwo dla miejscowej ludności polskiej, do czasu reformacji i z tego względu kościół nazywano polskim (EK, 17, 28).

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/Korona Królestwa Polskiego

Historical region: Warmia

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: warmińska

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • : 18.06.1533 r.
  • Description:

   Bp Feber oddaje miastu opuszczone budunki poklasztorne, zastrzegając jednak prawo augustianów do powrotu. W 1631 r. zabudowania klasztorne oddano jezuitom. W miejscu dawnego kościoła augustianów znajduje się obecnie Cerkiew Przemienienia Pańskiego.

Takeover

Przejęcie 1773-1914 przez:

Map

Location: exact

Geolocation: 54.04917012472965 21.14751661376954 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s.53-55
 • Gigilewicz Edward, Reszel, Encyklopedia katolicka, t. 17: Republika - Serbia, Lublin, 2012, kol. 28-29