Akta, dokumenty i rękopisy

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kraków-Kazimierz (św. Katarzyny, Małgorzaty)
Akta spraw kościelnych, klasztornych i osób duchownych z lat 1541-1838, 1695 r.
introduced: 27.05.2015 13:12 | last update: 27.05.2015 13:12
Jakub, kardynał tituli św. Anastazji udziela odpustów kościołowi P. Marii klasztoru braci heremitów w diecezji krakowskiej, 01.04.1466 r.
introduced: 15.07.2015 12:36 | last update: 15.07.2015 12:36
Klasztor Augustianów na Kazimierzu sprzedaje karczmę w Swoszowicach Andrzejowi z Opatkowic, 17.10.1532 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19
Piotr z Krakowa, przeor klasztoru augustianów św. Katarzyny w Krakowie i wikariusz prowincjała na Polskę, Mazowsze i Ruś potwierdza kupno za 42 floreny przez Annę, księżnę mazowiecką placu od klasztoru augustianów św. Marcina w Warszawie pod budowę szpitala do użytku tegoż klasztoru, 26.08.1442 r.
introduced: 19.06.2015 08:14 | last update: 19.06.2015 08:14
Spuścizna Stanisława Tomkowicza: Materiały dotyczące działalności twórcy spuścizny, 1903 - 1912 r.
introduced: 13.06.2014 10:19 | last update: 13.06.2014 10:19