Archiwalia urzędowe

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kraków-Kazimierz (św. Katarzyny, Małgorzaty)
Kraków - Augustianie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - Augustianie
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - Augustianie - fabryka spirytusu
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - Augustianie - Olkusz
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - Augustianów folwark
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - kościół św. Katarzyny
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - kościół św. Katarzyny
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - kościół św. Katarzyny oo. Augustianów na Kazimierzu
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - kościół św. Katarzyny oo. Augustianów na Kazimierzu
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26
Kraków - kościół św. Katarzyny oo. Augustianów na Kazimierzu
introduced: 04.05.2016 12:26 | last update: 04.05.2016 12:26

1 2