Rysunki architektoniczne i ikonografia

powiązane z klasztorem
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Kraków-Kazimierz (św. Katarzyny, Małgorzaty)
litografia, Kościół św. Katarzyny, 1911 r.
introduced: 31.10.2014 15:45 | last update: 31.10.2014 15:45
litografia, Kościół św. Katarzyny w Krakowie, 1882 r.
introduced: 31.10.2014 15:45 | last update: 31.10.2014 15:45
rysunek, Kościół augustianów pw. św. Katarzyny i klasztor, 1854 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek, Kościół augustianów pw. św. Katarzyny i klasztor, 1855 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek, Nagrobek Jana Mrowińskiego, 1841 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek, Płyta grobowa Felicji Lanckorońskiej, 1842 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek architektoniczny, Kraków-Kazimierz. Plan zespołu klasztornego Augustianów, 1976 r.
introduced: 30.09.2014 18:50 | last update: 30.09.2014 18:50
rysunek architektoniczny, Projekt rozbudowy klasztoru, 1936 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek architektoniczny, Projekt rozbudowy klasztoru, 1936 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21
rysunek architektoniczny, Projekt rozbudowy klasztoru, 1936 r.
introduced: 22.04.2014 19:21 | last update: 22.04.2014 19:21

1 2