Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Prokocim (św. Mikołaja z Tolentino) dissolved

Introduced: 19.02.2014 12:46 | Last update: 17.04.2015 12:03 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1910 r.
 • Dissolution executed

  Data urzędowa kasaty: 1950 r.
 • Restitution

  1993 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Prokocim

Current name(s): Kraków-Prokocim

Other name(s): Stary Prokocim

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Klasztor p.w. Matki Bożej Dobrej Rady, ul. Górników 27, 30-808, Kraków, tel.: 12 6580579

Additional location information: obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim. Do 1948 roku miejscowość była siedzibą gminy Prokocim.

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1910 r.

Description:

klasztor nosi wezwanie Matki Bożej Dobrej Rady

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Church dedication: św. Mikołaja z Tolentino

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska Rzeczpospolita Ludowa

Dissolution

Kasaty po 1914 r.
  • Kind: zrealizowana
  • Legal basis:
   • Kościół/abp krakowski Adam Stefan Sapiecha, kardynał: decyzja z 1950 r. o rozwiązaniu zakonu augustianów-eremitów na podległym mu obszarze
  • Data urzędowa kasaty: 1950 r.

Restitution

Restytucje po 1914 r.
  • Date: 1993 r.
  • Miejsce: dawna siedziba

Map

Location: exact

Geolocation: 50.019476 19.994757899999968 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Ściężor Tomasz, Augustiański Prokocim. OO. Augustianie w Prokocimiu w latach 1910-1950, Kraków, 2006, ss. 176 + mapa

Foto

stan z 13.05.2006
za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Prokocim_kosciol2.JPG