Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Grodno dissolved

Introduced: 20.02.2014 13:07 | Last update: 13.05.2016 09:53

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  around 1505
 • Dissolution częściowa

  Data anulowania kasaty: 1673 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Grodno

Current name(s): Гродна [pol. Hrodna, ang. Hrodna]

Other name(s): lit. Gardinas, ros. Гродно [pol. Grodno, ang. Grodno], ukr. Гродно [pol. Hrodno, ang. Hrodno]

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Białoruś (Republika Białorusi, Рэспубліка Беларусь), wob. [obw.] grodzieński

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: around 1505

Description:

Fundacja Aleksandra Jagiellończyka. Dokładna lokalizacja klasztoru nie jest znana.

Entity at the time of the dissolution

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Historical region: Podlasie

Archbishopric: mohylewskie

Diocese: wileńska

Dissolution

Kasaty przed 1772
  • Kind: częściowa
  • Data anulowania kasaty: 1673 r.
  • Description:

   Skasowany po pożarze.

Map

Location: estimated

Geolocation: 53.6666 23.8333 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 74-75
 • Wrzeszcz Maria, Grodno, Encyklopedia katolicka, t. 6: Graal - Ignorancja, Lublin, 1993, kol. 166-169
Links