Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Bobrek not dissolved

Introduced: 20.02.2014 14:09 | Last update: 06.05.2016 15:47

Collapse timeline
 • Foundation / translocation / change of rule / takeover

  1618 r.
 • Closure / abandonment

  1625 r.
Expand all sections

Name

Main town / village: Bobrek

Current name(s): Zawada

Other name(s): Wola Zawadzka

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
 • Polska/[III] Rzeczpospolita Polska, woj. podkarpackie, pow. dębicki

Additional location information: gm. Dębica

Condition

Condition: nie zachowany

Existing buildings: Na miejscu dawnej kaplicy klasztornej stoi obecnie kościół

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1618 r.

Description:

Fundacja Stanisława Ligęzy z 1618 (Uth) lub 1616 (strona sanktuarium); wg tejże strony sprowadzeni do opieki nad kapliczką z obrazem NMP, opuścili po 11 latach; zastąpieni przez księży diecezjalnych; 1646-1656 powstał nowy, murowany kościół

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
  • Date: 1625 r.
  • Description:

   niedostateczne uposażenie

Map

Location: exact

Geolocation: 50.0483383 21.484676600000057 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

 • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 135

Foto

Kościół pw. Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny stojący na miejscu dawnej kaplicy klasztornej. 
Autor: Gregok. 25.02.2014. Za: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Zawada_-_sanktuarium.jpg