Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Mauryczyn not dissolved

Introduced: 20.02.2014 14:43 | Last update: 09.12.2015 16:26

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1696 r.
  • Dissolution częściowa

    Data anulowania kasaty: begining of the XVIII cent.
Expand all sections

Name

Main town / village: Mauryczyn

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1696 r.

Description:

Fundacja Kazimierza Głogowskiego. 

Fundacja trwała "krótki czas" (Uth, 137), kilka lat ( EK, 1, kol. 1077)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Nationality and ecclesiastical affiliation at the time of dissolution

Country: Polska/[I] Rzeczpospolita Obojga Narodów

Territorial unit: woj. lubelskie

Historical region: Małopolska

Archbishopric: gnieźnieńskie

Diocese: krakowska

Map

Location: hipotetyczna

Geolocation: 50.731023 23.46265 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)

  • Uth Grzegorz, Szkic historyczno-biograficzny zakonu augustjańskiego w Polsce, Kraków, 1930, s. 137