Monastery:
Augustianie-eremici [po 1963 Augustianie], Biała Cerkiew not dissolved

Introduced: 20.02.2014 16:52 | Last update: 06.05.2016 15:09 | Author of description: Marek Derwich

Collapse timeline
  • Foundation / translocation / change of rule / takeover

    1667 r.
  • Closure / abandonment

    around 1670
Expand all sections

Name

Main town / village: Biała Cerkiew

Current name(s): Біла Церква [pol. Biła Cerkwa, ang. Bila Tserkva]

Other name(s): pol. Białocerkiew; ros. Белая Церковь [pol. Biełaja Cerkowʹ, ang. Belaya Tserkov']; niem. Bila Zerkwa; ang. Bila Tserkva

Location

Address, current nationality and administrative affiliation:
  • Ukraina (Украина), obł. [obw.] kijowski, raj. [rej.] białocerkiewski

Condition

Condition: brak danych

Religious order

Other accepted Polish names: augustianie eremici; augustianie; Bracia Zakonu Pustelniczego

Selected foreign names: ang.: Order of Saint Augustine; hiszp.: Orden de San Agustín; niem.: Augustiner-Eremiten, Augustinerorden (od 1963); port.: Ordem de Santo Agostinho; włos.: Ordine di Sant'Agostino, eremitani di Sant'Agostino

Full Polish name of the congregation: Zakon Braci Świętego Augustyna; od 1963 r.: Zakon Świętego Augustyna

Full Latin name of the congregation: Ordo [Fratrum] Eremitarum Sancti Augustini; od 1963 r.: Ordo Sancti Augustini

Short Latin name: OESA; od 1963 r.: OSA

Rite: rzymskokatolicki (katolicki)

Type of congregation: Active

Kind of congregation: męskie, habitowe, kanonickie, mendykanckie

Beginnings

Date of foundation / translocation / change of rule / takeover: 1667 r.

Description:

Jan Stachurski, dowódca warowni w Białocerkwi, zaprosił ich dla posług duchownych swej załogi, Uth, Szkic, s. 138

Fundacja trwała zaledwie kilka lat. (EK, 1, kol. 1077)

Entity at the time of the foundation

Legal status: samodzielny

Type of independent entity: klasztor

Closure not through dissolution

Opuszczenie, wymarcie etc.:
    • Date: around 1670

Map

Location: estimated

Geolocation: 49.801945 30.11519599999997 (hide map)

Sources of studies (including bibliography)